Dades identificatives

 En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat d’informació i del Comerç electrònic, a continuació s’exposen les següents dades: MARTA SOLDEVILA SAN JOSÉ (en endavant el “Prestador”), amb DNI 33947373V, i domicili a efectes de notificacions al carrer Vallirana 34, 2-1 08006 Barcelona, Espanya és la titular de la web www.martasoldevila.es, amb la següent direcció de contacte: hola@martasoldevila.es

 

Política de privacitat

El Prestador compleix amb el contingut en matèria de protecció de dades, concretament en atenció al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de persones físiques en atenció al tractament de dades personals i la lliure circulació de dades.

 

Usuaris

 La utilització del present portal web és absolutament voluntària i implica la acceptació plena per qui accedeix al mateix, de totes les condiciones d’ús vigents en cada moment que es localitzin a la present direcció web. D’aquesta forma, l’Usuari tindrà la responsabilitat de llegir atentament aquestes condiciones i acceptar-les sense cap tipus de reserva amb anterioritat a la realització de qualsevol operació, visionat, utilització, …etc. El prestador es reserva el dret de retirar l’accés al present lloc web sense necessitat de previ avís, a qualsevol Usuari que actuï de forma contraria al present Avís Legal.